bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster
S.No. Festival and Time Place
1 Mahanirvan Day 7-9 January Sri Satyarthi Samadhi Mandir,
Sri Nagali Sahib, Sakauti Tanda, Meerut
2 Mahashivratri Sri Satyarthi Dham, Chhatarpur Enclave, 100 Foota road, Chhatarpur, New Delhi
Second Sunday (February)
3 RamNavami ( March- April) Sri Satyarthi Dham,
Kursi Road,(Aadil Nagar ), Lucknow
4 Vaisakhi ( 13-14 April) Sri Satyarthi Dham,
G.D.Puram, Bhoopatwala, Haridwar
5 Third Sunday ( May ) Sri Satyarthi Dham,
Mahavir Park, Gali No. 5,
Bahadurgarh,
6 Last Sunday ( June) Shri Satyarthi Dham,
Kela Mod, Rampur Road,
Kashipur (Uttarnachal)
7 Sri Guru Pooja ( July ) Rajyog Mandir
Raghuvarpura No. 2,
Gandhi Nagar, Delhi-  110 031
8 Sri Keshav Jayanti ( 5th September) Sri Satyarthi Dham,
Chhatarpur Enclave, 100 Foota road, Chhatarpur, New Delhi
9 Sri Divya Jayanti 8th Oct.) Rajyog Mandir,
Raghuvarpura No. 2,
Gandhi Nagar, Delhi-  110 031
10 Kartik Purnima Three days programme) November Rajyog Mandir,
Raghuvarpura No.2, Cloth Market,
Gandhi Nagar, Delhi- 31
11 Sri Paramhans Subhas Nagar,
Satyarthi Jayanti 30 November) New Delhi (Ram Leela Ground)
12 Vijayadashmi (October) Sri Satyarthi Dham,
Mohammadpur Bhaja,
Veesalpur, Harela, Bareilly (U.P.)

Download

Newsletter